Βιντεογράφος Trocin Florin|Lulu Film (Μποτοσάνι, Ρουμανία)
Βιντεογράφος Modestino Iavarone (Νάπολη, Ιταλία)
Βιντεογράφος Atis Rotar (Τσερνιβτσί, Ουκρανία)
Βιντεογράφος Merak Studio (Μπάρι, Ιταλία)
Βιντεογράφος Modestino Iavarone (Νάπολη, Ιταλία)