Βιντεογράφος Modestino Iavarone (Νάπολη, Ιταλία)
Βιντεογράφος Zaharov Eugeny (Σότσι, Ρωσία)
Βιντεογράφος Modestino Iavarone (Νάπολη, Ιταλία)
Βιντεογράφος Sergio Eblo (Λέτσε, Ιταλία)