Thi đấu tuần: Hôm nay

Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
44
Videographer Logic FreeMind
28
Videographer Juergen Holcik
18
Videographer PK video Films
13
Videographer Patrick M.
13
Videographer Oneshchak Production
13
Videographer Evgeny Hollywood
12
Videographer Medio Limón
12
Videographer Slashed Pictures
12
Videographer Рустам Курбанов
11
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
11
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
11
Videographer Al Agua Cinema
10
Videographer Eduard Carp
10
Videographer Ivo Vartanian
10
Videographer Golden Legend
9
Videographer Dima Vutcariov
8
Videographer Alex Cupid
8
Videographer Vovka Kozubskyy
8
Videographer Francesco Fortino
8
21 — 27/09/2019
20 — 26/09/2019
17 — 23/09/2019
16 — 22/09/2019
15 — 21/09/2019